Privacybeleid

De Website is eigendom van en wordt beheerd door Partycentrum De Binnenhof. Partycentrum De Binnenhof respecteert de privacy van alle gebruikers van haar Website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Verwerking van persoonsgegevens

Bij het bezoeken van de Website worden automatisch enkele technische gegevens door uw computer aan onze computers verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internet browser en (in sommige gevallen) de laatste internetpagina die u heeft bezocht. Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die u actief aan ons verstrekt, zoals uw naam, contactgegevens en voorkeuren.

Partycentrum De Binnenhof maakt gebruik van Google Analytics-cookies en heeft hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Het laatste octet van uw IP-adres wordt automatisch gemaskeerd om uw privacy te waarborgen. Wij hebben 'gegevens delen met Google' permanent uitgeschakeld en maken ook geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die door u worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om met u in contact te kunnen treden;
  • om u te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen van Partycentrum De Binnenhof;
  • het verbeteren van de Website en dienstverlening van Partycentrum De Binnenhof;
  • het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van Partycentrum De Binnenhof.
  • Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Partycentrum De Binnenhof daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u al dan niet per e-mail een vraag aan Partycentrum De Binnenhof stelt.

Elektronische nieuwsbrieven

U kunt zich via de Website opgeven als abonnee voor de door Partycentrum De Binnenhof verzorgde elektronische nieuwsbrief. Onderaan iedere nieuwsbrief treft u een hyperlink waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven voor ontvangst van de nieuwsbrief.


Graag tot ziens
in