Algemene voorwaarden

Partycentrum De Binnenhof verleent haar diensten en sluit haar overeenkomsten op de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). De meest recente versie van deze voorwaarden kan worden gedownload en ingezien via de website van Koninklijke Horeca Nederland ↗.

UVH (Nederlands) ↗

UVH (English) ↗


Graag tot ziens
in